Kiralama Koşulları

KİRALAMA KOŞULLARI


1- Kiralayan Mülkiyetinde bulunan kiralık aracı, aşağıdaki şartlara uyulması koşuluyla önceden saptanan süre için Kiracıya verilmiştir. Kiracı, işbu sözleşmeyi imzalamakta kiraladığı aracı hasarsız yedeği ile birlikte beş lastiğiyle mükemmel durumda, avadanlıklar, trafik tescil belgesi, haritalar vs ilgili belgeler ve tüm aksesuarlar ile sağlam teslim aldığını sözleşmede yazılı olan gün ve saatte, aksine bir anlaşmaya varılmadıysa aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir.


2- Daha güvenli bir sürüş ve kiralama için son 3 ayda firmamızdan araç kiralamamış müşterilerimizin finansal analizleri findeks.com sitesi üzerinden yapılacaktır. Rapor gönderimi sizin tarafınızdan onaylanmadığı veya finansal analiz sonucu Pusula araç kiralama şartlarını karşılamadığı takdirde rezervasyon yapılmış bile olsa araç teslimi yapılmayacaktır.


3. Taşıtların Kiralama Esasları: Kiracı kiraladığı taşıtları,

a- Karayolları trafik kanunları,Gümrük Yasaları ve Ateşli Silahlar Mevzuatı başta olmak üzere, T.C Kanunlarına aykırılık teşkil edecek şekilde ve taşınması suç olarak belirtilen eşyaların taşınmasında


b- Otomobil yarışlarında rallilerde, hız denemelerinde, motor sporlarında, trafiğe kapalı veya uygun olmayan yollarda ve arazilerde (/dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı v.s gibi) yolcu taşıma amacı dışında ve ayrıca teknik yapısına ve tahammül gücüne uygun olmayan diğer şekillerde,


c- Hareket eden veya etmeyen başka taşıtların çekilmesinde veya itilmesinde


4- Kiracının en az 2 yıllık ehliyet sahibi olması şarttır.Kiralayanın onayı olmaksızın kiracı aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz.


5- Kiracı,seyir hali dışında aracı kilitli ve güvenli olarak park etmek zorundadır. Aracın çalınması ve bulunamaması halinde geçen ilk 45 günlük süreyi kiralayan kiracıdan talep eder.


6- Kiracı, aracı kiralayana teslim ederken aracın tüm resmi belgelerini (Motorlu Araç Tescil Belgesi, Motorlu Araç Trafik Belgesi, Sigorta poliçesi, Plakalar) ve anahtarlarını iade etmek zorundadır. Kiracı bu belgeleri aide etmediğinde iade edene kadar geçecek sürede kira ödenem, kayıp halinde ise belgelerinin yenilerinin düzenlenmesi için yapılacak tüm giderleri ödemek zorundadır.


7- Aracın herhangi bir olay nedeniyle kiracının kusuru olsun veya olmasın yetkili makamlarca müsaderesi veya el konulması halinde geri alınması için yapılacak tüm masraflar kiracıya aittir. Kiracı ayrıca bu sürede geçecek günlerinde kira bedelini ödemek zorundadır.


8- Kiralanan aracın yakıt giderleri ve HGS kiracıya aittir.


9- Kiralayan kendi kusur ve ihmalinden kaynaklanmayan tüm zararlar ile aracın işten kaldığı dönemler için kiracıya rücu hakkına sahiptir.


10- Kira süresi bir gün 24 saat,bir hafta 7 gün ve bir ay 30 gün olarak hesap edilir.


11- Kiralayan herhangi bir sebep göstermek ve tazminat ödenmek zorunda olmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak dilediği zaman fesh edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.


12- Kiracı, kiralayanın yazılı onayı olmadan kiralanan aracı Türkiye sınırları dışına çıkaramaz.


13- Taraflar, bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda Türk Hukukunun uygulanacağını ve ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olacağını kabul eder.


14- Kiracının sözleşmede bildirdiği adreslere yapılan tebligatlar kendisine yapılmış sayılır.


15- Kiracı, Kiralayanın fatura ve ticari defter kayıtlarını kesin delil olarak kabul eder.

Madde 2 - ÖDEME


1- Kira bedeli sözleşmenin düzenlenmesi sırasında nakit veya kredi kartı ile peşin olarak tahsil edilir. Ayrıca depozit olarak kiracının kredi kartı bilgileri ve provizyon alınır.


2- Kiracı, işbu sözleşmede kabul ve taahhüt altına alınan tüm ödemelerin (hasar, hırsızlık v.s) Kredi kartından mail order olarak alınmasını onayladığını kabul, beyan taahhüt eder.


3- Rezervasyonun kiralama saatine 1 saatten az bir süre kala iptal edilmesi halinde ise rezervasyon tutarından 3 günlük kiralama ücreti ve ekstra satın alınan hizmet ve ürünler düşülerek kalan miktar 7 gün içerisinde kiralayana iade edilir. Kiralama süresinin 3 günden az olması halinde ücret iadesi yapılmaz.


4- Rezervasyon iptal edilmeksizin aracın kiralama saatinde teslim alınmaması halinde rezervasyonun 1 saatten az bir süre içerisinde iptal edilmesine ilişkin hükümler uygulanır ve 3 günlük kiralama ücreti ve ekstra satın alınan hizmet ve ürünler düşülerek kalan miktar kiralayana 7 gün içerisinde iade edilir.


5- Aracın, teslim alındıktan sonra, kiralama süresinden erken teslim edilmesi durumunda kalan günler için ücret iadesi yapılmaz.

Ehliyet süresi

- Ekonomik grup araçlar için en az 2 yıllık

- Orta grup araçlar için en az 3 yıllık

- Üst ve lüks grup araçlar için en az 5 yıllık ehliyete sahip olmak

Kiralama esnasında yukarıdaki ön şartlar aranacağı için ehliyet ve kredi kartınızın yanınızda olması halinde aracı teslim alabilirsiniz. Türk vatandaşı olmayan müşterilerimizin pasaport ve Türkiye'ye giriş tarihinin 6 aydan daha kısa olduğunu gösterir bir belgeyi de ilave olarak yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 6 aydan daha uzun süredir Türkiye'de bulunan yabancı ehliyetli müşterilerimizin Türk Ehliyeti göstermeleri gerekmektedir.


Madde 3 - SİGORTA


1- Kiralayan kiraya vereceği araçları Karayolları Trafik Kanunu uyarınca `Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalanmıştır. Kiralanan araça ve/veya üçüncü şahıslarda meydana gelen hasar ve zararların karşılığı olarak ödenmesi gereken bedel ve tazminatların sigorta poliçe limitlerini aşması halinde veya sigorta kapsamı dışında kalması durumunda doğacak farkı, kiracı ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu husus mahkeme kararı ile hüküm altına alındığı takdirde yine kiracı limiti aşan kısımları ilamdaki faiz uygulaması ile birlikte kiralayana ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Sigorta Kapsamı Dışında Olan Haller: Aşağıda açıklanan haller sigorta teminatı dışında olup, bu tür durumlarda olabilecek maddi ve manevi zarar ve ziyanı kiracı, kiralayana ödemeyi beyan ve taahhüt eder.


b-Taşıtı kullanan ehliyet sahibi kişinin alkollü olması, uyuşturucu veya benzeri maddeleri kullanması halinde,


c-Kullanıcı dikkatsizliğinden ve kötü kullanımından dolayı kiralanan taşıtın motorun yanması halinde,


d-Kaza raporu ile tazmin edilebileceği halde raporu alınmamış ve periyodik bakımlarda ortaya tüm alt vuruklardan meydana gelen egzoz, katalizör, kartel patlaması vs. durumunda,


e-Raporu alınmayan lastik yarılması ile patlak lastiğin üzerinde yürüyerek lastiğin ve jantın kullanılamaz duruma gelemsi halinde,


f-Döşeme ve diğer aksamlara zarar verilmesi, teslim edilen radyo - teyp, stepne, avadanlık vb. gibi aksesuarların (cam, far,jant kapağı vb) kaybı çalınması ve kullanılmayacak duruma gelmesi hallerinde.

g-Yasal hız sınırlarının aşıldığı durumlarda (kaza tespit raporunun kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi) ve aracın herhangi bir şekilde Trafik kanunlarına aykırı kullanılmasında.


2- Kiralanan aracın Pert Total Hale gelmesi durumunda sigortanın belirlediği araç değerinden sigortanın ödeyeceği pert total bedeli düşüldükten sonra kalan kısmı Kiracı Kiralayana ödemeyi kabul ve taahhüt eder.


3- Kiracı, herhangi bir şekilde meydana gelen kaza, çalınma ve gasp gibi durumlarda en kısa zamanda konu hakkında kiralyana bilgi verecek ve aşağıda belirtilen önlem ve işlemleri yerine getirecektir.


4- Kaza, çalıntı veya gasp evraklarının temin ve teslim edilememesinden ötürü doğacak maddi ve manevi sorumluluklar ile her türlü zarar ve ziyanı karşılamayı kiracı kabul ve taahhüt eder.


a-Kiracı her ne şekilde olursa olsun hasarlı araca müdahele etmeyecek,


b-Taşıt yerinden oynatılmadan en yakın Polis ve Jandarma merkezine başvurularak, kaza tespit tutanağı ile birlikte kaza ve alkol raporlarını almak


c-Taşıt ve/veya kazaya karışan fotoğraflarını çektirmek,


d-Olaya karışan diğer taşıtların sürücülerinin adları, adresleri, sürücü belge fotokopisi, mümkün olduğu takdirde İhtiyari Trafik ve Kasko sigortalarını sağlayan şirketin adı ve poliçe numaralarını temin etmek,


e-Yukarıda belirtilen kaza ile ilgili evrakı olayın meydana geldiği tarihten itibaren en geç 1 (bir) gün içerisinde Kiralayana teslim etmek,


f-Çalınma veya gasp halinde, durumu tevsik eden zabıt, bildirim ve sair evrakı ve Kiralayan tarafından talep edilen diğer evrakı olayın meydana geldiği tarihten itibaren Kiralayana en geç 1 gün içinde teslim etmek zorundadır.